Kino Radost Bílovec

Kryté kino v Bílovci má dlouholetou tradici. Kronikářem bylo doloženo promítání filmů již v roce 1925, a to ve stávající budově kina Radost (bývalém sálu městského pivovaru). Po digitalizaci se stalo kino Radost významným spádovým kinem. Idea provozu kina v Bílovci je založena především na službě občanům. Programovou skladbou se kino snaží oslovit diváky každého věku. Organizují se pravidelná filmová představení pro místní a spádové mateřské a základní školy.  Významný edukační přínos mají filmová představení pro místní Gymnázium Mikuláše Koperníka, které volí filmy náročnější, často s historickým tématem. Dramaturgický plán se nevyhýbá ani artové tvorbě – pravidelně je součástí programu. Jednou měsíčně se organizují přestavení pro místní klub seniorů. Sál kina se využívá také jako multimediální sál a umožňuje projekce výukových materiálů. Josef Jermář – provozovatel kina    
Pivovarská 122/15, 74301 Bílovec
556 412 276 kinoradost@centrum.cz